Home

Autonomie en invloed – Oazis – Onderzoek & Advies – Evidence Based Design – Gouda – www.oazis.nl
Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda

Autonomie en invloed
Autonomie, invloed en controle is erg belangrijk voor mensen. Ervaren controle beïnvloedt het welbevinden en stressniveau; wat weer nauw samenhangt met ons afweerniveau. Een opname in een zorginstelling vormt een reële bedreiging voor de autonomie en het gevoel van controle van patiënten. Omgevingsfactoren die nog eens extra bijdragen aan het verlies aan controle zijn bijvoorbeeld verwarrende bewegwijzering, lawaai, het ontbreken van privacy, het ontbreken van uitzicht (wat zorgt voor oriëntatie in tijd en plaats), gebrek aan keuze mogelijkheden en gebrek aan regie om de eigen omgeving te beïnvloeden. Voorbeelden van hoe het beïnvloeden van de omgeving tot uiting kan komen zijn: de mogelijkheid om de privacy te reguleren, het open zetten van een raam, het regelen van de verlichting en de temperatuur en het kunnen personaliseren van je kamer. Het bieden van maximale controle, regie en keuze is een belangrijk onderdeel van patiëntgerichte zorg.
Lees verder

High & Intensive Care (HIC) – Oazis – Onderzoek & Advies – Evidence Based Design – Gouda – www.oazis.nl

High & Intensive Care (HIC), de nieuwe standaard voor de intensieve psychiatrie!?

Het HIC-concept biedt in ieder geval een nieuw perspectief voor ernstig ontregelde patiënten. Een goed doordacht antwoord op de uitdagingen waar de intensieve psychiatrie dagelijks voor staat. De HIC komt voort uit de behoefte van de GGZ sector om dwang en drang vergaand te reduceren en om de kwaliteit van de intensieve zorg te verbeteren. Rekening houdend met de discussie over ambulantiseren en de reductie van klinische bedden. Een HIC is bestemd voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opname setting nodig is. De HIC is erop gericht de patiënt de eigen regie te laten hervinden en herstel mogelijk te maken. Behandeling op een HIC zal in veel gevallen een intermezzo zijn binnen een ambulant behandel traject. Het gedachtegoed rond de HIC is nog volop in ontwikkeling. Ook voor wat betreft de inbedding in de zorgketen, de organisatorische invulling en de vertaling naar ruimten en gebouw. Het werkboek HIC biedt hiervoor belangrijke aanknopingspunten. Met daarbij veel aandacht voor de kwaliteit van het gebouw en Healing Environment principes.
Lees verder

Ballarat mental health - Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda
NRC Binnenhuis – Oazis – Onderzoek & Advies – Evidence Based Design – Gouda – www.oazis.nl

Ervaren kwaliteit
The environment plays an important role in conveying empathy, warmth and friendliness before there is any interaction with staff (Arneill & Devlin, 2003).

Een opname in een ziekenhuis is bijna per definitie stressvol. Persoonlijk contact, empathie, rust en geruststelling zijn dan essentieel. De omgeving speelt daarbij een niet te onderschatten rol. De geuren, de geluiden, de overzichtelijkheid, de architectuur, het interieur, de sfeer en allerlei andere indirecte signalen beïnvloeden ons gedrag en emoties. Ze laten al dan niet bewust een bepaalde indruk achter en vertellen ons iets over de kwaliteit van de zorg. Zelfs nog voordat er een behandeling is ingezet.
Lees verder

NRC Binnenhuis - Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda - www.oazis.nl
PlayPause
previous arrow
next arrow

OAZIS, ONDERZOEK & ADVIES
EVIDENCE BASED DESIGN

Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda - Healing Environment

Gebouwen dragen bij aan herstel en welzijn. Wat betekent een Healing Environment en Evidence Based Design? Welke toegevoegde waarde heeft de fysieke omgeving (‘het gebouw’) voor patiënten, personeel en organisaties?
LEES VERDER

Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda - Oazis 2.0

Welke ruimtelijke kwaliteiten doen er toe en hoe kan dit ‘gemeten’ worden? De OAZIS-tool helpt u hierbij. Naast inzicht biedt het ook concrete aanknopings-punten voor het verbeteren van gebouwen/ afdelingen.
LEES VERDER

Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda - Onderzoek

Agressie is een veel voorkomend probleem in de psychiatrie. De fysieke omgeving biedt belangrijke aanknopingspunten om agressie en onrust te verminderen, èn de toepassing van dwang en drang.
LEES VERDER

Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda - Dwang & dwang reductie - separeren agressie

Dwang en drangreductie en het uitbannen van separeren zijn belangrijke speerpunten in de psychiatrie. De nieuwe veldnormen beschrijven de uitgangspunten en bouwkundige randvoorwaarden voor het insluiten van patiënten.
LEES VERDER