OAZIS, ONDERZOEK & ADVIES
EVIDENCE BASED DESIGN

Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda - Healing Environment

Gebouwen dragen bij aan herstel en welzijn. Wat betekent een Healing Environment en Evidence Based Design? Welke toegevoegde waarde heeft de fysieke omgeving (‘het gebouw’) voor patiënten, personeel en organisaties?
LEES VERDER

Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda - Oazis 2.0

Welke ruimtelijke kwaliteiten doen er toe en hoe kan dit ‘gemeten’ worden? De OAZIS-tool helpt u hierbij. Naast inzicht biedt het ook concrete aanknopings-punten voor het verbeteren van gebouwen/ afdelingen.
LEES VERDER

Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda - Onderzoek

Agressie is een veel voorkomend probleem in de psychiatrie. De fysieke omgeving biedt belangrijke aanknopingspunten om agressie en onrust te verminderen, èn de toepassing van dwang en drang.
LEES VERDER

Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda - Dwang & dwang reductie - separeren agressie

Dwang en drangreductie en het uitbannen van separeren zijn belangrijke speerpunten in de psychiatrie. De nieuwe veldnormen beschrijven de uitgangspunten en bouwkundige randvoorwaarden voor het insluiten van patiënten.
LEES VERDER

Deel deze pagina

More...