Over Oazis

OAZIS wil:

… patiënten ondersteunen in hun ziekte en herstelproces, door het creëren van gezonde, vriendelijke, comfortabele, veilige en efficiënte (zorg)omgevingen.

Omdat gebouwen het verschil kunnen maken als het gaat om het leveren van patiëntgerichte en kwalitatief goede zorg. Gebouwen faciliteren niet alleen, maar leveren een belangrijke bijdrage aan de uiteindelijke impact die geleverd wordt door een (zorg)organisatie. De meerwaarde van de omgeving wordt steeds serieuzer genomen en vormt de basis van OAZIS. In haar advies en ondersteuning zoekt OAZIS altijd naar de ideale vertaling ‘in ruimte en gebouw’ van de behoeften en mogelijkheden van patiënten en andere gebruikers, de zorgprocessen en ambities van organisaties. Daarbij rekening houdend met de beleidscontext en ontwikkelingen in de zorg. Investeren in goed doordachte concepten èn gebouwen kan het verschil maken, voor uw patiënten, uw personeel en uw organisatie als geheel.

OAZIS is:

… een flexibele onderneming die staat voor maatwerk, concrete adviezen en een grote inhoudelijke betrokkenheid met de kwaliteit van de zorg.

Petra van der Schaaf is het gezicht van OAZIS. Haar inhoudelijke gedrevenheid en enthousiasme voor Healing Environment en Evidence Based Design werken als inspiratiebron voor anderen om anders naar zorgprocessen en omgevingen te kijken. Om kritisch naar ambities te kijken, te denken en te handelen in lijn met de beoogde uitkomsten van de zorg. De toegevoegde waarde van Petra is haar brede ervaring met de zorg (zowel op uitvoerend niveau, beleidsmatig en als adviseur), haar wetenschappelijke achtergrond op het onderwerp Evidence Based Design en de mogelijkheid om dit gecombineerd in te zetten in gefundeerde en concrete adviezen die passen bij praktijk van de zorg.

OAZIS werkt voor en samen:

… met zorgaanbieders (ziekenhuizen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, psychiatrie, jeugdzorg en eerstelijnsvoorzieningen), branche organisaties, (binnenhuis-)architecten, ontwerpers, ervaringsdeskundigen, projectontwikkelaars, lokale overheden, woningcorporaties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

OAZIS helpt organisaties bij het optimaliseren van de zorgprocessen en de (zorg)omgeving. In de vorm van advies, ondersteuning en onderzoek. Naast principes uit de omgevingspsychologie, wordt ook gebruik gemaakt van onderzoeksliteratuur, expert opinion, functionele eisen, relevante veldnormen en richtlijnen, beleidsuitgangspunten en ‘good practice’. OAZIS Onderzoek & Advies biedt ondersteuning tijdens de ideeënvorming/conceptontwikkeling, de ontwerp-, bouw en inrichtingsfase. OAZIS beschikt over een breed netwerk en kan afhankelijk van de aard van het project, andere expertise en disciplines inschakelen. Dit netwerk functioneert als kennisbron, als sparring partner en als platform voor het verspreiden van innovaties.

OAZIS geeft:

… naast advies en ondersteuning ook lezingen en inspiratiesessies over de meerwaarde van een goede omgeving voor patiënten, personeel en de effectiviteit van organisaties over gebruikers- en service gericht denken en ontwerpen. Ook onderzoek is mogelijk, bijvoorbeeld naar de kwaliteit van een bestaand gebouw in termen van Healing Environment, een gebruikers-/behoeftenonderzoek of een evaluatie van de effecten van interventies in de omgeving, met een proefopstelling of na renovatie of nieuwbouw.

Investeren in goede omgevingen vraagt een andere blik op zorgprocessen en uitkomsten. Investeren in omgevingen verdient zich terug, in kwaliteit, tevredenheid en effectiviteit van de zorg èn -niet onbelangrijk- in de exploitatie. Wilt u hier meer over weten, dan is een lezing of inspiratie sessie binnen uw organisatie altijd mogelijk. Van daaruit kunt u kijken of u verder wilt onderzoeken hoe het er voor staat met uw gebouwen en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven, dan kan dat via de nieuwsbrief.