Projecten

Advies

2021
Ondersteuning en advies/ontwikkeltraject, samen met Lentis. Doel: formuleren van (ruimtelijke) uitgangspunten voor de acute psychiatrische zorg (HIC-ontwikkeling) binnen Lentis, ten behoeve van renovatie of vervangende nieuwbouw voor de HIC-zorg (2021).

OAZIS 2.0 scan 2 HIC locaties (Healing Enviroment principes en HIC-model). Lentis, Groningen en Winschoten (november 2020 – januari 2021).

2020
Ontwikkeling Nieuwbouw GGZ Centraal – Veldhoven (o.a. kliniek en deeltijd): HIC, verslaving/detox. Samen met Buro SBH en Caro van Dijk architectuur. GGZ Centraal, Ermelo (vanaf oktober 2019 en doorlopend in 2021).

Architectenselectie (indiening inhoudelijke visie en aanpak) ten behoeve van nieuwbouw van een psychiatrische kliniek in België. Samen met architectenbureau SVR-ARCHITECTS in Antwerpen.

Doorontwikkeling OAZIS-scan in samenwerking met Cordaan, incl. vertaling naar context van Cordaan. Cordaan, Amsterdam (vanaf september 2019).

2019
OAZIS 2.0 scan gemeenschappelijke gebieden kliniek en advies en ondersteuning bij verbeteren van het interieur en het creëren van een IC-zone. Novadic-Kentron, Vught (augustus – november 2019).

Ondersteuning en advies rond interieur entreegebied en atrium woonvoorziening voor ouderen. Cordaan, Amsterdam (februari – juli 2019).

Advies omtrent interieur voor twee groepen gesloten jeugdzorg. Spirit – De Koppeling, Amsterdam (oktober 2018 – maart 2019).

2018
Feedback DO (Caro van Dijk architectuur) HIC voor kinder-, jeugdpsychiatrie -vorming. Curium-LUMC, Oegstgeest (juli 2018).

Planvorming herinrichting WA-huis Utrecht, i.s.m. Studio ID+. Altrecht, Utrecht (vanaf januari 2018).

Advies en ondersteuning bij optimalisering van ruimtegebruik en interieur HIC. Reinier van Arkel, Vught (januari – maart 2018).

Inspiratiesessie HIC – Healing Environment. Dimence, Zwolle (februari 2018).

2017
Advies omtrent ruimtegebruik en interieur voor gesloten jeugdzorg. Spirit – De Koppeling, Amsterdam (november – december 2017).

Advies omtrent ruimtegebruik en interieur unit voor kinder-, jeugdpsychiatrie en HIC-vorming. Curium-LUMC, Oegstgeest (vanaf juni 2017).

Ondersteuning bij uitvoer van OAZIS 2.0 gebouwenscan (vastgoed portefeuille) door GGzE (aanpassing van OAZIS-tool en instructie van inspecteurs). GGzE, Eindhoven (maart t/m april 2017).

Bepalen van (ruimtelijke) uitgangspunten & planvorming voor de huidige H(I)C-afdelingen t.b.v. verbeteren van kwaliteit van fysieke omgeving van alle HIC-afdelingen. Thema’s: ontvangst, comfortrooms, gemeenschappelijke ruimten, teamruimten en transformatie separeerunits. Altrecht, WA-Huis, Utrecht (vanaf februari 2017).

Quickscan OAZIS (twee gebouwen) om Healing Environment principes te verduidelijken en ter inspiratie. Ipse de Bruggen, Schiedam (vanaf maart 2017).

2016
Advies en ondersteuning rond de transformatie van een separeerunit, conform huidige eisen; inclusief het creëren van een IC-zone. Canisius Willemina ziekenhuis, Nijmegen (december 2016).

Advies en ondersteuning rond de vorming van een tweetal HIC’s (bestaande locaties) op basis van een OAZIS 2.0 scan, inclusief de transformatie van de huidige separeerunits conform de veldnormen insluiting. GGNet, locatie Apeldoorn en Doetinchem (oktober en november 2016).

Advies en ondersteuning rond verbeteren van huidige H(I)C’s door middel van een OAZIS 2.0 scan. Altrecht, WA-Huis, Utrecht (oktober en november 2016).

Advies en ondersteuning rond het transformeren van een separeerunit naar een (H)IC met een EBK , inclusief een OAZIS 2.0 scan van de afdeling (verdere verbetering van de kwaliteit van de fysiek omgeving). GGZ Ingeest, De Nieuwe Valerius, Amsterdam (vanaf april 2016).

Advies en ondersteuning bij formuleren van uitgangspunten voor een voorziening voor SGEVB+ en LVB+; in samenwerking met Buro SBH. Koraal Groep, Heel (mei 2016).

Feedback ontwerp gesloten jeugd inrichting (o.a. HIC). Heldring Stichting & Buro SBH (april 2016).

Ondersteuning planvorming nieuwbouw & renovatie KJP en HIC-KJP. Yulius, Barendrecht en Dordrecht (vanaf januari 2016).

2013 – 2015
Advies en ondersteuning rond ruimtelijke alternatieven voor separeren, de inrichting van IC-units en comfort rooms als ook het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke omgeving van de gesloten jeugdzorg afdelingen. De Koppeling/Spirit,  Amsterdam (april – juni 2015).

Advies inrichting comfortrooms en afzonderingsruimten, Crisis- & Observatie unit Hartekampgroep, Heemstede (mei 2015).

Advies transformatie separeerunit conform veldnormen insluiting ggz en aanpassingen CrisisUnit FPK. GGZ Drenthe, Assen (februari – april 2015).

OAZIS 2.0 gebouwscan gesloten jeugdzorgplus, resulterend in een lijst met aandachtspunten voor verbetering. Inspiratieworkshop Healing Environment. De Koppeling/Spirit,  Amsterdam (februari – maart 2015).

Advies rond ruimtelijke alternatieven voor dwang en drang en inrichting van comfortrooms. Inspiratiesessie Healing Environment. De Hartekampgroep, Heemstede (februari – maart 2015).

Ontwerp workshop en advies t.b.v. het verbeteren van de fysieke omgeving van een afdeling voor Langdurige Intensive Zorg, met bijzondere aandacht voor de inrichting en materialisatie van een cliëntenkamer. Samen met Caro van Dijk Architecten. Inforsa (Arkin), Amsterdam (oktober 2014).

OAZIS 2.0 gebouwscan ontwerp afdeling Psychiatrie, resulterend in een lijst met aandachtspunten voor verbetering. Radboudumc, Nijmegen (september 2014).

Ontwerp workshop en advies t.b.v. renovatie van afdeling psychiatrie (PAAZ). Inhoudelijk feedback op renovatieplannen en het bieden van ontwerpsuggesties t.b.v. het verder verbeteren van het Therapeutisch klimaat. Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk (juni 2014, oktober 2014).

Ontwerp workshop t.b.v. de renovatie van een kliniek voor vervolgbehandeling en langdurige zorg. Gericht op het geven van feedback op de renovatieplannen en het formuleren van ontwerpsuggesties voor verdere verbetering (inrichting, materiaalgebruik, verlichting, oriëntatie & routing, ervaren veiligheid, buitenruimten, e.d.). Samen met Caro van Dijk Architecten. GGZ Drenthe, Langdurige zorg, Assen (maart 2014).

OAZIS 2.0 gebouwscan kinder- en jeugdkliniek (intensieve kortdurende zorg), resulterend in een lijst met aandachtspunten voor verbetering en een concreet advies voor een eventueel renovatie-/nieuwbouwtraject. Yulius, intensieve zorg, divisie KJP, Dordrecht (augustus 2013 – januari 2014).

Informatie, inspiratie en advies over bouwen voor intensieve psychiatrische zorg, inclusief transformatie van separeerunit naar HIC en IC/EBK. GGNET, Warnsveld (november 2013).

Expert opinion en inhoudelijke bijdrage aan IMPACT (ontwerp instrument). Samen ontwerpen aan betere gebouwen voor de geestelijke gezondheidszorg (2013). BNA onderzoek en Van Aken Architecten. Zie: http://www.bna-onderzoek.nl/page.php?id=63#.UbnGTXeFa95

Lid van ontwerp team: feedback en advies bij het formuleren van ontwerp uitgangspunten en het bouwplan voor de nieuwbouw van een psychiatrisch ziekenhuis (inclusief ambulante zorg) in Vancouver, Canada (2013-2014).

Deelname aan Community of practice Zorg (2013). BNA Onderzoek.

Inhoudelijke bijdrage bij de totstandkoming van Werkboek HIC. High en intensive care in de psychiatrie; hoofdstuk 5. Bouwkundige uitwerking en Healing Environment (2012-2013). Landelijke werkgroep onder leiding van GGz Breburg.

Lezingen & workshops

Inspiratiesessie Healing Environment – Gezondheidscentrum, ORO (1 december 2016, Eindhoven).

Inspiratie en Kennisdag, Indigo (29 september 2015, Amersfoort). Healing Environment in de BasisGGZ (werkomgeving BasisGGZ: inrichting van wachtruimten, ontvangst, spreek-/werkruimten).

Landelijk congres ‘Bewegen in de ouderen zorg’, Studie Arena (19 januari 2015, Bussum). Workshop samen met Caro van Dijk Architecten: ‘Stimulerende omgevingsfactoren’.

Masterclass Integrative Medicine, NIKIM (5 oktober 2014, Amsterdam). Presentatie Healing Environment in de praktijk.

HIC-symposium, GGZ+, Nooit meer eenzame opsluiting (5 juni 2014, Utrecht). Workshop Hoe ziet een HIC/IC en een EBK eruit? Bouwnormen insluiting GGZ. Zie voor presentatie en veldnormen: www.ggzplussymposium.nl

Inspiratie dag Kunst en Zorg, Bkkc Who Cares2, Brabants kenniscentrum Kunst en Cultuur (27 mei 2014, Tilburg). Lezing ‘Healing Environment: van theorie naar praktijk’. Zie: bkkc_whocares2_A5leaflet

Landelijk congres ‘Bewegen in de langdurige zorg’, Studie Arena (12 mei 2014, Bussum). Workshop samen met Caro van Dijk Architecten: ‘Stimulerende omgevingsfactoren’. Zie voor congresprogramma: www.studiearena.nl.

Expertise Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie/EKJP. Werkconferentie Open Deur over terugdringen dwang en drang (31 oktober 2013, Ede). Verdiepingssessie Gebouw en Techniek (samen met Erik Kuijpers, GGzE en Rorornect). Zie: www.netwerk-kjp.nl.

Netwerkbijeenkomst NIKIM, Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine (24 september 2013, Amersfoort). Presentatie Healing Environment, van theorie naar praktijk. Healing Environment wordt gezien als een van de vijf pijlers van Integrative Medicine. Zie: www.nikim.nl

National association of psychiatric intensive care & low secure units, NAPICU. 18th Annual Conference (11-13 September 2013). University of Keele, Keele – UK. The physical environment and the implications for PICU design. Zie: www.napicu.org.uk

Inspectie voor de Gezondheidszorg (9 juli 2013, Utrecht). Presentatie Healing Enviroment en onderzoek naar relatie gebouwde omgeving en dwang en drang in de GGZ.

HIC-symposium, GGZ+/GGZ Nederland/GGz Breburg (6 juni en 9 oktober 2013, Utrecht). Workshop Healing Environment: van theorie naar praktijk (samen met FLint, interieur architecten). Zie: www.ggzplussymposium.nl

GGZ Nederland/Dwang en Drang (26 april 2013, Amersfoort). Presentatie Veldnormen insluiting. Bouwkundige randvoorwaarden van de fysieke omgeving (bouwnormen insluiting).

Nederlandse vereniging voor Psychiatrie/NVvP, voorjaarscongres (11 april 2013, Maastricht). Presentatie Healing Environment. De impact van de fysieke omgeving op welzijn, gedrag en dwang & drang.

GGZ Nederland/Dwang en Drang (25 januari 2013, Amersfoort). Presentatie Healing Environment OAZIS.

Center for Health Design, Healthcare Design Conference (3-6 nov. 2012, Phoenix, USA). Presentation Aggression and Conflict on Psychiatric Wards. How can Hospital Design Help.

7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (19-22 oct. 2011, Praque Czech Republic). Presentation Association between Physical Environmental Factors and Levels of Conflict and Containment on Psychiatric Wards in the Netherlands.

Onderzoek/ontwikkeling

Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN), Lectoraat Architecture & Health. Opzet en begeleiding van 0nderzoek (OAZIS-methodiek, Healing Environment). Evaluatie HIC-concept (verschijningsvormen en praktijkervaring); 2014-2016.

Ontwikkeling van OAZIS 2.0 (2013). OAZIS 2.0 is een vernieuwde en uitgebreidere versie van OAZIS, een meetinstrument om de kwaliteit van de omgeving in kaart te brengen, vanuit het oogpunt van Healing Environment. OAZIS 2.0 is specifiek bedoeld voor doelgroepen met (een verhoogd risico op) ernstige gedragsproblematiek en/of ernstig ontregeling, zoals: de intensieve GGZ (ortho-psychiatrie, HIC, opname afdelingen, forensische zorg), de gesloten jeugdzorg en de gehandicaptenzorg (SGLVG, forensische LVG).

Ontwikkeling van een praktische handreiking voor het uitvoeren van een (periodieke) gebouwschouw (2013). Een gebouwschouw is een methode om relatief eenvoudig de knelpunten in het dagelijks gebruik van een afdeling te signaleren, het geeft richting aan oplossingen. Het geeft ook inzicht in hoe het gebouw wordt benut en hoe het gebruik kan worden geoptimaliseerd.