Publicaties

Publicaties - Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda

Publicaties Petra van der Schaaf

Schaaf van der P.S., Keuning F.M., Dusseldorp E., Janssen W.A., Noorthoorn E.O. (2013). Impact of the physical environment of psychiatric wards on the use of seclusion. British Journal of Psychiatry. 1-8 doi: 10.1192/bjp.112.118422.

Voorde ten F.J.J., Schaaf van der P.S., Klein A.W., Aalst van der H.J.M., Keuning F.M., Heumen S.P.M. Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting. TNO rapport, 2013 R10446.

Inhoudelijke bijdrage aan Werkboek HIC. van Mierlo e.a. De tijdstroom, 2013.

Schaaf van der P.S. Aggression and Conflict on Psychiatric Wards, How can Hospital Design Help? Health care design conference, Phoenix AZ nov. 2012.

Keuning F., Schaaf P, Heumen van S., Klein A., Aalst van der H., (2012). Veldnorm voor afzonderings- en separeervoorzieningen in de Gehandicaptenzorg. Eisen, aandachtspunten en voorbeelden voor de bouw. TNO rapport.

Hedy d’Ancona prijs voor excellente zorgarchitectuur (2012). Essay: De zin en onzin van healing environment. Koppen G., Vollmer T, Schaaf van der P.S.

Schaaf van der P., Keuning F., Dusseldorp E., Noorthoorn E., Janssen W. (2011). Association between physical environmental factors and level of conflict and containment on psychiatric wards in the Netherlands. Proceedings of the 7th European Congress on Violence in clinical psychiatry (19-22 Oct.), Dwingeloo: Kavanah (ISBN 978-90-5740-099-5).

Noorthoorn E., Janssen W., Hoogendoorn A., Schaaf van der P., Keuning F., Widdershoven G. Nijman H. (2011). Variation in coercive measures over al large Dutch sample: understanding differences. Proceedings of the 7th European Congress on Violence in clinical psychiatry (19-22 Oct.), Dwingeloo: Kavanah (ISBN 978-90-5740-099-5).

Schaaf van der P. (2010). (On)gestoord werken, blauwdruk fysieke werkomgeving en psychische beperkingen Sociale werkvoorziening Alescon. Adviesrapport TNO.

Schaaf van der P., Nauta J. (2009). OAZIS. A tool to measure the quality of the physical (health) care environment.

Healthcare 2025: Buildings for the future. College bouw zorginstellingen, Utrecht (2008). ISBN 978-90-8517-099-0.

Huisvesting gesloten jeugdzorg. Ruimtelijk en financieel referentiekader. College bouw zorginstellingen, Utrecht (2008). Rap.nr. 614.

Schaaf van der P., Hoogh de S. De kwaliteit van de fysieke zorgomgeving. Rapnr. 617. College bouw zorginstellingen, Utrecht (2008).

AWBZ-voorzieningen. Prestatie-eisen voor nieuwbouw. Rapnr. 0.122. College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Utrecht (2006).

Gewoon als het kan, bijzonder als het moet. Verblijfsconcepten binnen de AWBZ. Good Practice Cahier 1. College bouw zorginstellingen, Utrecht (2005).

Langdurig verblijf in een beschermende/beveiligde setting. Signaleringsrapport. College bouw zorginstellingen (2004). Rap.nr. 566.

Troost B., Schaaf van der P.S. (2004). Zorgzame architectuur. Humane zorg in een gesloten setting. College bouw ziekenhuisvoorzieningen.

AWBZ-voorzieningen. Bouwmaatstaven voor nieuwbouw. Rapnr. 0.114. College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Utrecht (2004).

Notitie: Veiligheidsvoorzieningen in de GGZ. College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Utrecht (2003).

Verslavingszorg. Bouwmaatstaven voor nieuwbouw. Rapnr. 0.105. College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Utrecht (2002).

Langdurige zorg (GGZ). Bouwmaatstaven voor nieuwbouw. Rapnr. 0.99. College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Utrecht (2002).

Regionaal GGZ-centrum. Bouwmaatstaven voor nieuwbouw. Rapnr. 0.94. College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Utrecht (2001).

Meer informatie

Voor nadere informatie en/of beschikbaarheid van een publicatie: info@oazis.nl