Oazis nu ook ‘online’

bekijk de nieuwe website van Oazis, Onderzoek & Advies

Oazis nu ook ‘online’. Bekijk de nieuwe website met informatie over de meerwaarde van het toepassen van Healing Environment principes en Evidence Based Design. Voor uw patiënten, uw personeel en uw organisatie. Gebouwen kunnen het verschil maken als het gaat om het leveren van patiëntgerichte en kwalitatief goede zorg met gunstige effecten voor de zorgexploitatie. Oazis helpt u bij het creëren van gezonde, vriendelijke, comfortabele, veilige en efficiënte (zorg)omgevingen. Door gebruik te maken van Healing Environment principes en Evidence Based design.

Meerwaarde van gebouwen

Gebouwen faciliteren niet alleen, maar leveren een belangrijke bijdrage aan de uiteindelijke impact die geleverd wordt door een (zorg)organisatie. De meerwaarde van de omgeving vormt de basis van Oazis, Onderzoek & Advies. In haar advies en ondersteuning zoekt Oazis altijd naar de ideale vertaling ‘in ruimte en gebouw’ van de behoeften en mogelijkheden van patiënten en andere gebruikers, de zorgprocessen en ambities van organisaties. Daarbij rekening houdend met de beleidscontext en ontwikkelingen in de zorg. Investeren in goed doordachte concepten èn gebouwen kan het verschil maken, voor uw patiënten, uw personeel en uw organisatie als geheel.

Dwang & drang

Oazis, Onderzoek & Advies is gespecialiseerd in dwang & drang en de transitie naar nieuwe zorgconcepten, werkwijzen en ruimtelijke vertaling. Een integrale benadering staat daarbij centraal. Omdat een goed doordacht gebouw alleen, niet voldoende is.

Wat kan Oazis voor u betekenen

Investeren in goede omgevingen vraagt een andere blik op zorgprocessen en uitkomsten. Investeren in omgevingen verdient zich terug, in kwaliteit, tevredenheid en effectiviteit van de zorg èn -niet onbelangrijk- in de exploitatie. Wilt u hier meer over weten, dan is een lezing of inspiratie sessie binnen uw organisatie altijd mogelijk. Van daaruit kunt u kijken of u verder wilt onderzoeken hoe het er voor staat met uw gebouwen en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Voor meer informatie: zie info@oazis.nl

Petra van der Schaaf (Onderzoeker-Adviseur Healing environment/Evidence Based Design)
Oazis, Onderzoek & Advies