High & Intensive Care (HIC)

High & Intensive Care (HIC), de nieuwe standaard voor de intensieve psychiatrie!?


Het HIC-concept biedt in ieder geval een nieuw perspectief voor ernstig ontregelde patiënten. Een goed doordacht antwoord op de uitdagingen waar de intensieve psychiatrie dagelijks voor staat. De HIC komt voort uit de behoefte van de GGZ sector om dwang en drang vergaand te reduceren en om de kwaliteit van de intensieve zorg te verbeteren. Rekening houdend met de discussie over ambulantiseren en de reductie van klinische bedden. Een HIC is bestemd voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opname setting nodig is. De HIC is erop gericht de patiënt de eigen regie te laten hervinden en herstel mogelijk te maken. Behandeling op een HIC zal in veel gevallen een intermezzo zijn binnen een ambulant behandel traject. Het gedachtegoed rond de HIC is nog volop in ontwikkeling. Ook voor wat betreft de inbedding in de zorgketen, de organisatorische invulling en de vertaling naar ruimten en gebouw. Het werkboek HIC biedt hiervoor belangrijke aanknopingspunten. Met daarbij veel aandacht voor de kwaliteit van het gebouw en Healing Environment principes.

Essentie van de HIC

  • Herstelondersteunende zorg (HOZ) wordt gecombineerd met het medisch model;
  • doel opname en behandeling: herwinnen van regie over eigen functioneren;
  • de tijdens de ambulante behandeling gestelde doelen zijn leidend voor de lange termijn, opname is een tijdelijke onderbreking;
  • Samenwerking tussen HIC-team, ambulante team, patiënt èn naasten;
  • Contact maken en behouden met de patiënt is de basis: geen eenzame insluiting, face-to-face contact, één-op-één begeleiding;
  • De HIC biedt een gastvrije en gezonde omgeving (Healing Environment)
  • De HIC bestaat uit een high care gedeelte (HC) en een intensive care gedeelte (IC)
  • De IC bestaat uit intensive care-units (ICU’s) en eventueel extra beveiligde kamers (EBK’s)

De kernwaarden voor intensieve zorg vormen dé uitgangspunten voor de vertaling naar ruimte en gebouw.

Voor meer informatie over ontwikkelingen rond HIC: zie www.HIC-PSY.nl

Beschrijving van HIC-model en bijbehorende monitor, zie: Werkboek HIC. High en intensive care in de psychiatrie. Mierlo, van T., Bovenberg F., Voskes Y., Mulder N. De Tijdstroom, 2013.

Is uw afdeling HIC-proof?

OAZIS, Onderzoek & Advies helpt u met de ontwikkeling en realisatie van het HIC-concept binnen uw organisatie. Voor meer informatie: 06 – 400 133 90 of via info@oazis.nl

 

Bron (beeld): Ballarat Acute Mental Health Facility, Victoria; Billard Leece Partnership, Melbourne

Ballarat mental health - Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - GoudaBallarat mental health - Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda - www.oazis.nl

HICmodel - Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda - www.oazis.nl

Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda - www.oazis.nl