Fysieke omgeving in Safewards Model

Fysieke omgeving in Safewards Model

Fysieke omgeving in ‘Safewards Model’ Het ‘Safewards Model’ is gebaseerd op jarenlang onderzoek van prof. Len Bowers. Autoriteit op het gebied van intensieve psychiatrische zorg, agressie en dwang & drang reductie. Het ‘Safewards Model’ biedt een set...
Separeren in de ban

Separeren in de ban

Separeren in de ban wat te doen met bestaande separeers? Separeren in de ban, wat te doen met bestaande separeers? Met het verschijnen van de nieuwe veldnorm insluiting GGZ, met daarin de bouwkundige randvoorwaarden, is ook bepaald dat er geen nieuwe separeers en...